OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(NEWSLETTER W ZAKRESIE SUBSKRYPCJII I WYSYŁANIA OFERTY HANDLOWEJ)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADLOVE Celiński, Piekut, Żułtak Sp.J. z siedzibą w 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  ul. Leśna 3 dalej zwana "Administratorem".
 2. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu subskrypcji usługi Newsletter, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenia marketingu.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1].
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazane także  podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: do momentu odwołania zgody.
 7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
   1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
   2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
   3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
   4. ewentualnym źródle pozyskania danych;u
   5. dostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 8. Informujemy, iż:
  1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. Wycofanie zgody, skutkować będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi "Newsletter".

---

[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgłoś problem techniczny ze stroną
Napisz czego dotyczy problem
Wypełnij wszystkie pola
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za poświęcony czas na przesłanie nam Państwa sugestii. Na pewno weźmiemy ją pod uwagę.